HIPPON 50-01 Polyethane TopCoat

Liên hệ

Sơn Phủ HIPPON 50-01 Polyurethane Top Coat là loại sơn dầu 2 thành phần, gốc Aliphatic Acrylic Polyurethane, tạo màng sơn dày, với nhiều đặc  tính vượt trội. Hi-Pon 50-01 là loại sơn có độ bền cao, bóng và có độ bền màu rất tốt. 

Hippon 50-01 Polyethane topcoat
HIPPON 50-01 Polyethane TopCoat