NIPPON VATEX 17L

Liên hệ

NIPPON VATEX là loại sơn nước được dùng để trang trí và bảo vệ cho các tường nội thất

 Đặc điểm:

– Rất kinh tế.
– Dễ sử dụng.
– Độ che phủ cao.
– Chống rêu mốc.

LOGO-NIPPON

Nippon Vatex
NIPPON VATEX 17L