NP ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI KHÁNG KHUẨN 15L.

Liên hệ

NP ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI & KHÁNG KHUẨN 15L là sản phẩm được pha chế với tính năng chùi rửa vượt trội và kháng khuẩn. 

ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI & KHÁNG KHUẨN ít bám bẩn và các vết bẩn trên bề mặt sơn cũng được lau sạch dễ dàng hơn.

NP oudourless chùi rửa vượt trội kháng khuẩn
NP ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI KHÁNG KHUẨN 15L.