Chất Chống Thấm DULUX AQUATECH Chống Thấm Vượt Trội 6Kg

660.000

  • Chống thấm vượt trội
  • Độ bám dính cao
  • Không thêm chì & thủy ngân

CAM KẾT

Chất chống thấm vượt trội Dulux Aquatech Y65
Chất Chống Thấm DULUX AQUATECH Chống Thấm Vượt Trội 6Kg