Chất Chống Thấm DULUX AQUATECH FLEX 20Kg

2.500.000

  • Chống thấm gấp 2 lần.
  • Không cần pha Xi-măng

CAM KẾT

Chất chống tha61jm Dulux Auatech Flex
Chất Chống Thấm DULUX AQUATECH FLEX 20Kg