DULUX WEATHERSHIELD Bóng-BJ9 5L

1.502.000

  • Chống rêu mốc dài lâu hơn gấp 2 lần.
  • Làm mát đến 5oC
  • Chống kiềm hóa (loang màu) vượt trội.
  • Bảo vệ 8 năm

CAM KẾT

dulux weathershield bong-BJ9
DULUX WEATHERSHIELD Bóng-BJ9 5L