Essence Che Phủ Tối Đa Mờ 15L

  • Dễ lau chùi
  • Bề mặt láng mịn
  • Che phủ tốt

CAM KẾT