Sơn Essence Siêu Bóng 0,8 L

  • Bền với thời tiết
  • Khô nhanh hơn
  • Không chứa kim loại nặng

CAM KẾT