Essence Sơn Trần Chuyên Dụng 5L

  • Chống bắn/nẩy sơn.
  • Khả năng che phủ bề mặt tốt.
  • Bề mặt trắng hoàn hảo .
  • Chống nấm mốc.
  • Nhẹ mùi.
  • VOC thấp.
  • Công thức không chứa các chất gây hại.

CAM KẾT