NIPPON MATEX SẮC MÀU DIU MÁT 5L

Liên hệ

NIPPON MATEX SẮC MÀU DIU MÁT 5L à loại sơn nước được pha chế đặc biệt để dễ thi công. Nippon MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT đem lại màng sơn phẳng mịn với độ che phủ cao.

– Sắc màu dịu mát

– Kháng nấm mốc

– Mùi nhẹ

– Dễ thi công

– Thân thiện môi trường

– Màng sơn phẳng mịn

– Dễ dặm vá

– Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 25g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường)

LOGO-NIPPON

Nippon-matex-sac-mau-diu-mat 5L
NIPPON MATEX SẮC MÀU DIU MÁT 5L