Sơn 2 thành phần JONA PU

Liên hệ

Sơn Epoxy JONA PU là loại sơn phủ hệ Polyurethane 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyisocyanate. BẢo vệ và trang trí trên tất cả bề mặt đã được xử lý thích hợp dùng cho mục đích sử dụng lâu dài ngoài trời trong các ngành công nghiệp, tàu biển, các công trình xây dựng và nhiều lĩnh vực kháci.

Sơn Polyurethane 2 TP JONA PU
Sơn 2 thành phần JONA PU