Sơn Đệm Epoxy JONA INT

Liên hệ

Sơn Đệm Epoxy JONA INT là loại sơn epoxy 2 thành phần với hàm lượng chất rắn cao. Sản phẩm này là một phần của hệ sơn hoàn chỉnh, có độ cứng bề mặt cao và cho hệ thống bề dày hợp lý.

Sơn đệm Epoxy JONA INT
Sơn Đệm Epoxy JONA INT