Sơn Alkyd High Gloss QD 20L

Liên hệ

Sơn Alkyd High Gloss QD 20L là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện cao với khả năng cầm bóng tốt. Phù hợp cho cả dự án đóng mới và bảo trì của nghành Công trình Công nghiệp nhẹ và Tàu ven bờ.
Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp: Đề nghị sử dụng cho kết cấu sắt thép phổ thông trong môi trường công nghiệp nhẹ.

Thông Số Kỹ Thuật Alkyd High Gloss QD

Sơn Alkyd High Gloss QD
Sơn Alkyd High Gloss QD 20L