Sơn Ngoại Thất Jotatough 5L

  • Màu sắc đa dạng
  • Chống rong rêu & nấm mốc
  • Bền với thời tiết

CAM KẾT