Sơn Chống Rỉ Alkyd Primer 20L

Liên hệ

Sơn Lót Chống Rỉ Jotun Alkyd Primer 20L là loại sơn chống rỉ gốc alkyd được dùng làm sơn chống rỉ trong hệ thống sơn alkyd cho các kết cấu nhôm và sắt thép.

Alkyd Primer chịu được nhiệt độ khô lên tới 120°C. Có thể được sử dụng làm lớp sơn phủ mờ.

CAM KẾT

Sơn chống rỉ Alkyd Primer
Sơn Chống Rỉ Alkyd Primer 20L