Sơn Epoxy Jotun Proguard 19.25L

Liên hệ

Sơn Epoxy Jotun Proguard 19.25L là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoànthiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và bê tông. 

Đề nghị sử dụng cho hệ thống ống nước uống.

Thông Số Kỹ Thuật Proguard

Sơn Epoxy Jotun Proguard
Sơn Epoxy Jotun Proguard 19.25L