Sơn Epoxy Nhựa Than Đá JONA TAR

Liên hệ

Sơn Epoxy Nhựa Than Đá JONA TAR là loại sơn epoxy 2 thành phần với hàm lượng chất rắn có chứa nhựa than đá. Đóng rắn bằng Polyamide hay Polyamine.

Trên nền bê tông : phủ bảo vệ các kết cầu bê tông ngầm.

Trên nền thép : phủ bảo vệ các kết cấu kim loại tại những vị trí dưới mực nước hoặc mực nước thay đổi, bảo vệ các bồn chứa dầu cặ, nước thải.

 

Sơn Epoxy nhựa thanh đá JONA TAR
Sơn Epoxy Nhựa Than Đá JONA TAR