Sơn Giao Thông Nhiệt Dẻo Trắng JOLINE

Liên hệ

Sơn Giao Thông Nhiệt Dẻo Trắng JOLINE là loại sơn chuyên dụng dựa trên nhiệt dẻo Hydrecacbon hoặc melic, chứa không ít hơn 20% bi thủy tinh.  Joline được sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8791 : 2011.

  • Bền nhiệt và ổn định..
  • Chịu đựng thời tiết tốt.
  • Không chứa dung môi, không gây ô nhiễm môi trường.
  • Vạch sơn dễ nhận biết, ngay cả khi thời tiết xấu.
Sơn vạch kẻ đường Joline
Sơn Giao Thông Nhiệt Dẻo Trắng JOLINE