Sơn Jotun Solvalitt Alu 5L

Liên hệ

Sơn Jotun Solvalitt Alu 5L là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn có chứa vảy nhôm. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C

Sơn Solvaliit alu
Sơn Jotun Solvalitt Alu 5L