SƠN LÓT BILAC METAL RED-OXIDE PRIMER

Liên hệ

SƠN LÓT BILAC METAL RED-OXIDE PRIMER là có gốc Alkyd, là loại sơn lót kinh tế, rất thành công trong việc chống ăn mòn cho bề mặt kim loại chứa sắt ở điều kiện ăn mòn nhẹ.

Đặc điểm:
– Là loại sơn lót kinh tế
– Không độc hại
– Dễ sử dụng, độ che phủ cao

 

Sơn phủ 1 TP Bilac
SƠN LÓT BILAC METAL RED-OXIDE PRIMER