Sơn Lót Chống Rỉ EXPO RED OXIDE GLOSS

Liên hệ

Sơn Dầu Alkyd POLY là sơn phủ bóng cao cấp gốc Alkyd. Bao gồm những bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và các dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp, dễ sử dụng. 

Thích hợp cho việc trang trí và bảo vệ bề mặt gỗ và kim loại.

    • Màng sơn mịn.
    • Bề mặt sơn cứng
    • Màu sắc đẹp.
    • Dễ sử dụng
Sơn chống rỉ Expo Oxide PrimerGloss
Sơn Lót Chống Rỉ EXPO RED OXIDE GLOSS