Sơn Lót Ngoại Thất EXPO ALKALI PRIMER

Liên hệ

Sơn Lót Ngoại Thất EXPO ALKALI PRIMER là sơn lót chống kiềm ngoại thất dùng để sơn lót các bề mặt tường ngoại thất đã được trét bột. Sản phẩm có khả năng kháng kiềm. tăng độ bám dính, dễ thi công và giúp tăng độ bền cho lớp sơn phụ.

    • Màng sơn mờ.
    • Dễ thi công.
    • Chống thấm nước.
    • Kháng kiềm tốt.

Sơn lót ngoại thất Expo Alkali Primer For Ext
Sơn Lót Ngoại Thất EXPO ALKALI PRIMER