Sơn Lót Epoxy JONES EPO (hệ 82).

Liên hệ

Sơn Lót Epoxy JONES EPO (hệ 82) là sơn lót hệ epoxy gồm 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyamide hoặc Amine. Tương thích với hầu hế các  loại sơn cao cấp hệ cao su Clor hóa. Polyurethann và  Epocy khác. Được sử dụng để tăng độ bám dình, ngăn kiềm hóa cho lớp phủ ngoài trên nền Bê tông và chống rỉ. Bảo vệ các chi tiết kim loại cho nhà xưởng công nghiệp, bồn chứa hóa chất, nguyên liệu, nước biển, nước sinh hoạt. 

Sơn Lót Epoxy JONES EPO của JOTON là sơn epoxy gốc dầu dành cho kết cấu sắt thép trong nhà.

Sơn lót 2 thành phần Epoxy Jones Epo
Sơn Lót Epoxy JONES EPO (hệ 82).