Sơn ngoại thất Tough Shield Max 17L

2.800.000

  • KHÁNG TIA CỰ TÍM
  • CHỐNG RONG RÊU VÀ NẤ MỐC
  • CHE PHỦ TỐT

CAM KẾT

Sơn ngoại thất Tough Shield Max 17L