Hạt Phản Quang Joton Glass Bears

Liên hệ

Hạt Phản Quang Joton Glass Bears là hạt bi thủy tinh, được sử dụng trong các loại sơn phản quang chất lượng cao.  Đáp ứng tiêu chuẩn Anh BS 6088.

Được tuyển chọn dựa trên mức độ phản quang, độ tròn và tỉ lệ thích hợp để làm vạch tín hiệu giao thông. Phản quang giúp tăng cường phản quang sơn kẻ vạch đường. Giúp cho phương tiện giao thông dễ quang sát.

Hạt phản quang Joton Glass Bears
Hạt Phản Quang Joton Glass Bears