Sơn Kẽm Epoxy Jotun Barrier ZEP

Liên hệ

Sơn Kẽm Epoxy Jotun Barrier ZEP là loại sơn kẽm 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn như là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh. Dùng như là lớp chống rỉ trong môi trường khí quyển. Chỉ thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon. 

Công nghiệp:
Phù hợp cho hệ thống đường ống và kết cấu sắt thép trong môi trường ăn mòn lên tới C4 (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

Thông Số Kỹ Thuật Barrier Zep

Sơn kẽm Jotun Barrier ZEP
Sơn Kẽm Epoxy Jotun Barrier ZEP