Sơn Lót Ngói JOTON ROFIL PRIMER

Liên hệ

Sơn Ngói JOTON ROFIL là một loại sơn gốc nước ngoại thất chất lượng cao, màng sơn bóng mờ hoặc độ bóng cao. Có khả năng chống thấm nước, chống rêu mốc, chống bám bụi và chống cả thời tiiết khắc nghiệt.

Sơn ngói Rofil của Joton phù hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt gạch ngói, ngói xi măng, ngói amiăng …

Sơn lót ngói Joton Profil Primer
Sơn Lót Ngói JOTON ROFIL PRIMER