Lưu trữ thẻ: bề mặt sơn công nghiệp

Tìm hiểu Hệ Sơn Sàn. Quy trình Sơn chuẩn để có 1 sàn đẹp.

Cùng với nền kinh tế phát triển, các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới đầu tư vào Việt Nam. Thì ngành công nghiệp xây dựng, ngành phụ trợ liên quan đến sơn cũng phát triển theo. Một trong những giải  pháp tối đa bảo vệ cho mặt sàn Khu công nghiệp được lựa chọn […]

Chuẩn bị bề mặt để thi công sơn công nghiệp

Chuẩn bị bề mặt để thi công sơn công nghiệp.          Bề mặt để thi công sơn có caác vết bẩn, vết rỉ sét,… có thể làm mất khả năng bám dính của sơn với bề mặt cần sơn. Việc sơn lớp sơn lên bề mặt vật liệu khi chưa được vệ […]