Tag Archives: sơn sàn epoxy

Tìm hiểu Hệ Sơn Sàn. Quy trình Sơn chuẩn để có 1 sàn đẹp.

Cùng với nền kinh tế phát triển, các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới đầu tư vào Việt Nam. Thì ngành công nghiệp xây dựng, ngành phụ trợ liên quan đến sơn cũng phát triển theo. Một trong những giải  pháp tối đa bảo vệ cho mặt sàn Khu công nghiệp được lựa chọn […]

Tìm hiểu về hệ sơn sàn Epoxy Joton

       Sơn sàn không thể thiếu trong hệ thống sơn epoxy công nghiệp hiện nay. Do hiện nay, Việt Nam đang rất thu hút các Nhà đầu tư lớn, nên các Khu công nghiệp ngày càng xuất hiện càng nhiều và càng hiện đại.        Một trong những giải pháp tối […]