NIPPON THINNER TILAC

Liên hệ

NIPPON THINNER TILAC là dung môi dùng pha loãng các sản phẩm sơn dầu TILAC

Sản phẩm hỗ trợ các tính năng cơ lý của màng sơn khi gia công lên bề mặt vật liệu.

Sản phẩm còn có tác dụng làm sạch sơn bám trên bảo hộ lao động, tẩy rửa dụng cụ thi công sơn.

Dung môi Thinner Road line
NIPPON THINNER TILAC