Sơn Jotun Alkyd Pillot II 5L

Liên hệ

Đề nghị dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.
Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho buồng máy, mạn khô và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

CAM KẾT

sơn alkyd pillot ii
Sơn Jotun Alkyd Pillot II 5L