Sơn Lót Jotun Pilot QD Primer 5L

Liên hệ

*Hàng hải: Được đề nghị sử dụng cho phòng máy, mạn khô, boong và cấu trúc thượng tầng.
* Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

* Màu sắc : đỏ, màu xám.

CAM KẾT

Sơn lót Pilot QD Primer
Sơn Lót Jotun Pilot QD Primer 5L