Sơn Jotun Alkyd Pillot II 20L

Liên hệ

Sơn Jotun Alkyd Pillot II 20L là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ bền bóng tốt. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

* Đề nghị dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.
Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho buồng máy, mạn khô và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

sơn alkyd pillot ii
Sơn Jotun Alkyd Pillot II 20L