Sơn Jotun Pioner Topcoat 5L

Liên hệ

Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

* Hàng hải: Được đề nghị sử dụng cho phòng máy, mạn khô, boong và cấu trúc thượng tầng.
* Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

* Màu sắc : theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

CAM KẾT

Sơn Pioner TC
Sơn Jotun Pioner Topcoat 5L