Sơn Jotun Pioner Topcoat 20L

Liên hệ

* Hàng hải: Được đề nghị sử dụng cho phòng máy, mạn khô, boong và cấu trúc thượng tầng.
* Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

* Màu sắc : theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

CAM KẾT

Sơn Pioner TC
Sơn Jotun Pioner Topcoat 20L