Lưu trữ thẻ: sơn chịu nhiệt

Hướng dẫn pha sơn chịu nhiệt.

1. Hướng dẫn cách pha sơn chịu nhiệt : Sơn Kiến Vương sẽ hướng dẫn cách pha sơn chịu nhiệt theo các bước sau :  Lấy một lượng sơn vừa đủ và nhớ đậy nắp thật chặt để bảo vệ sơn sử dụng sau này.  Khuấy thật đều và kỹ sơn cùng với dung môi […]