Sơn Jotun Pilot QD Primer 20L

Liên hệ

* Hàng hải: Được đề nghị sử dụng cho phòng máy, mạn khô, boong và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

* Màu sắc : đỏ, màu xám, trắng và dãy màu lựa chọn

CAM KẾT

Sơn lót Pilot QD Primer
Sơn Jotun Pilot QD Primer 20L